1. Inleiding

De Stichting Beheer Vermogen Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, de Stichting,  is opgericht in 2013. De Stichting heeft tot doel om het pastorale werk in Blokzijl en het kerkgebouw aan de Breestraat 2 in Blokzijl in stand te houden en een bijdrage te leveren aan de  maatschappelijk/culturele doelen in Blokzijl en aan activiteiten die erop gericht zijn om het doopsgezinde erfgoed in Nederland en het bijzonder in de Kop van Overijssel levend te houden.

2. Het doel van de instelling

De Stichting realiseert haar doel door het beheren en exploiteren van het vermogen van de Stichting en door het doen van uitkeringen aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Blokzijl, hierna ook te noemen: “VDG”. Er is geen sprake van winstoogmerk, gestreefd wordt naar het minimaal in stand houden van het vermogen om de hierboven omschreven doelen te bereiken.

 3. Werkzaamheden van de instelling

De Stichting realiseert haar doel door het vermogen te beheren en jaarlijks een uitkering te doen aan de VDG.

4. Organisatie-structuur

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit 3 leden: voorzitter, secretaris en vice-voorzitter.  Er is geen personeel.

 5. Financiering en schenkingsbudget

Het bestuur heeft beleid ontwikkeld voor een verantwoorde en duurzame vermogensopbouw. Middels budget en realisatie vindt controle op de voortgang plaats. Het onderhoud van het kerkgebouw vraagt planning van onderhoud/restauratie. Het bestuur van de Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

6. Vermogens-beheer

De Stichting kan steeds over haar vermogen beschikken. Naast onroerende goederen zijn er aandelen en obligaties met een defensief beleggingsprofiel. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer.

7. Verantwoording

Naam instelling: Stichting Beheer Vermogen Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, Breestraat 2, 8356 DL  Blokzijl. Voor alle contact informatie zie de website www.doopsgezindblokzijl.nl. Kamer van Koophandel: nummer 57288046. Het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI is 852517658