Het culturele programma tLam ontmoet
is een initiatief van De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl. 
Nu het aantal kerkleden terugloopt wil de Gemeente het kerkje op een andere manier openstellen voor de in- en omwoners van Blokzijl. Door activiteiten in het eeuwenoude kerkje ‘t Lam te organiseren wil men een plaats bieden voor cultuur en educatie en een ontmoetingsplek bieden waar iedereen “gewoon samen” kan zijn. Het programma is ingevuld door een onafhankelijke programmacommissie en wordt georganiseerd door een programma coördinator. De activiteiten zelf worden begeleid door vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom!

De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl is een kleine ondogmatische geloofsgemeenschap.
Wij herkennen ons in de doopsgezinde lijfspreuk:


“Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, Vrij zijn in Christelijk geloven,
Daden gaan woorden te boven”


Wij willen meehelpen om de leefbaarheid van Blokzijl te versterken en dragen bij aan projecten op maatschappelijk en cultureel gebied. Wij stellen ons kerkgebouw ter beschikking voor evenementen (cultuur, expositie, vergaderingen etc).

Nieuws

On-line kerkdienst van 12 juli

Dienst van zondag 12 juli

Hieronder ziet U de kerkdienst van zondag 12 juli.  In beeld en geluid zien en horen wij o.a. een overdenking en een aantal op het orgel begeleide liederen vanuit ‘t Lam in Blokzijl. Ook is voor de kinderkerk van de PKN Blokzijl een korte film in verwerkt. De viering wordt  verzorgd door zr Bertha Groen – Mol uit Giethoorn. Organist is Janny Bennen-Stakelbeek en opnames en montage zijn weer in handen van René Hakkers. Deze dienst wordt ook uitgezonden door de Protestantse Gemeente Blokzijl e.o.

Verder lezen

Activiteiten

Kerkdiensten

Dienst met Ds Andries Bakker

Tijdstip: zo september 13 10:15
Compleet overzicht hier