Het culturele programma tLam ontmoet
is een initiatief van De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl. 
Nu het aantal kerkleden terugloopt wil de Gemeente het kerkje op een andere manier openstellen voor de in- en omwoners van Blokzijl. Door activiteiten in het eeuwenoude kerkje ‘t Lam te organiseren wil men een plaats bieden voor cultuur en educatie en een ontmoetingsplek bieden waar iedereen “gewoon samen” kan zijn. Het programma is ingevuld door een onafhankelijke programmacommissie en wordt georganiseerd door een programma coördinator. De activiteiten zelf worden begeleid door vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom!

De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl is een kleine ondogmatische geloofsgemeenschap.
Wij herkennen ons in de doopsgezinde lijfspreuk:


“Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, Vrij zijn in Christelijk geloven,
Daden gaan woorden te boven”


Wij willen meehelpen om de leefbaarheid van Blokzijl te versterken en dragen bij aan projecten op maatschappelijk en cultureel gebied. Wij stellen ons kerkgebouw ter beschikking voor evenementen (cultuur, expositie, vergaderingen etc).

Nieuws

Koren zingen in ’t Lam

Blokzijl Vocaal 40 jaar op 2 juni

Op vrijdag 2 juni geeft Blokzijl Vocaal een jubileumconcert in “t Lam . De aanvang is 20.00 uur en de entree is gratis. Dit koor oefent al vele jaren in ’t Lam. Van harte welkom!

 

DoRe Vocaal uit Zwolle in kerkdienst 11 juni

Het DoRe Vocaal koor uit Zwolle verleent haar medewerking aan deze dienst. Zr. Bertha Groen-Mol gaat voor in de dienst. Janny Bennen bespeelt zoals altijd weer het orgel. Let op, de dienst begint om 19.00.uu Verder lezen

Activiteiten

Kerkdiensten

Dienst met Zr. Groen-Mol

Met medewerking van het DoReVocaal kerkkoor van de Wolweverkerk in Zwolle

When: zo juni 11 19:00
Compleet overzicht hier