Het culturele programma tLam ontmoet
is een initiatief van De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl. 
Nu het aantal kerkleden terugloopt wil de Gemeente het kerkje op een andere manier openstellen voor de in- en omwoners van Blokzijl. Door activiteiten in het eeuwenoude kerkje ‘t Lam te organiseren wil men een plaats bieden voor cultuur en educatie en een ontmoetingsplek bieden waar iedereen “gewoon samen” kan zijn. Het programma is ingevuld door een onafhankelijke programmacommissie en wordt georganiseerd door een programma coördinator. De activiteiten zelf worden begeleid door vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom!

De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl is een kleine ondogmatische geloofsgemeenschap.
Wij herkennen ons in de doopsgezinde lijfspreuk:


“Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, Vrij zijn in Christelijk geloven,
Daden gaan woorden te boven”


Wij willen meehelpen om de leefbaarheid van Blokzijl te versterken en dragen bij aan projecten op maatschappelijk en cultureel gebied. Wij stellen ons kerkgebouw ter beschikking voor evenementen (cultuur, expositie, vergaderingen etc).

Nieuws

Dienst op 8 september met het koor “Lisdoonvarna” uit Giethoorn

Op zondag 8 september gaat ds Tom Rijken voor in de dienst. Het koor “Lisdoonvarna” uit Giethoorn verleent daaraan haar medewerking. Het koor is een groep vrouwen, die rond het Flagellanten koor zijn ontstaan en ze zijn nu al weer zo’n 13 jaar als Ierse koorgroep onderweg. De naam van het koor is ontleend aan een plaatsnaam uit Ierland. In deze dienst zingen ze zingevingsliederen die bij de overdenking passen. Het wordt een kerkdienst waarvoor we U graag uitnodigen. Verder lezen

Activiteiten

Kerkdiensten

Dienst met medewerking van het koor "Lisdoonvarna" uit Giethoorn

Ds. Tom Rijken
Tijdstip: zo september 8 10:15
Compleet overzicht hier