De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen én solidariteit. Gezien de besmettelijkheid en de snelle verspreiding van het virus vinden wij het organiseren van een concert op dit moment niet verantwoord. We kunnen de verspreiding van het virus alleen tegengaan door een gezamenlijke inspanning en wij willen daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Als gevolg hiervan gaat de uitvoering van de Johannes Passion op 5 april 2020 niet door.
Het concert wordt geannuleerd en zal volgend jaar in de periode voor Pasen 2021 worden uitgevoerd.