Algemeen

Adviseer tevoren om bij verkoudheidklachten (ook lichte!!), hoesten en neusverkoudheid niet naar de kerk te komen. Indien U in het buitenland in een oranje zone bent geweest en de quarantaine periode nog niet voorbij is kunt u beter niet komen.

Binnenkomst

-Houd afstand bij binnenkomst

-Geen handen schudden maar groet op een andere manier (hoofdknik, ‘Japanse buiging’, etc.).

-Reinigen van handen met klaargezette handreinigings gel

-Huisgenoten mogen bij elkaar zitten

-Jas meenemen naar zitplaats

-Bij kerkdiensten: Liedboeken, Bijbels en evt. liturgieën liggen op stoelen en banken waar men mag gaan zitten

Tijdens de dienst/bijeenkomst

-Draag er zorg voor dat iedereen voldoende afstand tot elkaar kan houden.

-Geen handen geven

-Aandacht voor gebruik van microfoons en lessenaars.

-Zorg bij muzikale medewerking dat de musici op veilige afstand van elkaar en de kerkgangers/bezoekers kunnen zitten/staan.

Einde dienst/bijeenkomst

-Zorg dat men gefaseerd de kerk verlaat, met telkens 1,5 m tussenruimte.

-Denk aan de looproutes.

-Draag er zorg voor dat mensen ook niet buiten blijven staan praten voor de ingang tenzij dat gebeurt met voldoende afstand en anderen daar ook met voldoende ruimte langs kunnen.