De Doopsgezinde Gemeente Blokzijl organiseert één kerkdienst per maand. Alle diensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Breestraat in Blokzijl. De aanvang is 10:15 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Dienst

Met Ds Tom Rijken

When: zo juli 10 10:15

Dienst

Met Ds Gerke van Hiele

When: zo september 11 10:15

Broederschapsdag in Blokzijl

Ringdag in Blokzijl van 10:00 - 14:00 uur. Opening met Zr Bertha Groen-Mol, meer informatie volgt.

When: zo oktober 9 10:15

Dienst

Met Ds Andries Bakker

When: zo november 13 10:15

Kerst in 't Lam

Met Ds Andries Bakker als verteller en met muzikale bijdragen.

When: za december 17 19:30