De Doopsgezinde Gemeente Blokzijl organiseert één kerkdienst per maand. Alle diensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Breestraat in Blokzijl. De aanvang is 10:15 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Dienst met Zr. Groen-Mol

Met medewerking van het DoReVocaal kerkkoor van de Wolweverkerk in Zwolle

When: zo juni 11 19:00

Dienst met Ds. T. Rijken

When: zo juli 9 19:00

Dienst met Ds. A. Bakker

When: zo september 10 19:00

Dienst met Zr. B. Groen-Mol

When: zo oktober 8 19:00

Dienst met Ds. G. van Hiele

When: zo november 12 10:15

Kerst in 't Lam met Ds. A. Bakker

When: za december 16 19:30