KERK ALS TEGENMACHT!

In 2008 waren Janneke en ik bij onze dochter in Canada. Zij was stagiaire in Vancouver en we maakten met z’n drietjes een onvergetelijke reis door noordoost Canada. Volgens ons reisverslag moeten we door Lyttan gereden zijn. Dat zegt u natuurlijk niets of… misschien toch wel? Eind juni werd in dat plaatsje de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten: bijna vijftig graden Celsius! (Ik kan me daarbij niets meer voorstellen.) Drie dagen later was Lyttan volledig verwoest door een razendsnel om zich heen grijpende natuurbrand.

In Noorwegen hebben wij een nicht en neef wonen. Hun oudste dochter heeft voor deze zomer één grote wens: één van de Noorse gletsjers bezoeken, want deze verdwijnen in rap tempo. Dan kan ze zich later nog herinneren hoe een gletsjer er uitzag.

Als voormalig zeeman volg ik het maritieme nieuws nog regelmatig.  Opvallend nieuws is dat het ijs van de Noordpool zo snel verdwijnt, dat heel binnenkort de doorvaart “om de noord” mogelijk gaat worden. Twintig jaar geleden hadden ze je uitgelachen als je dat idee had geopperd. (Het is natuurlijk al heel lang geleden dat Willem Barentsz tevergeefs die doorvaart heeft gezocht. Hij “strandde” in het ijs en moest een jaar overwinteren.)

Zo maar drie korte berichten waarin de gevolgen van klimaatsverandering de hoofdrol spelen. Die gevolgen zijn soms desastreus. Extreme weersomstandigheden met hittegolven, slagregens, in aantal en kracht toenemende orkanen, onvoorstelbare natuurbranden, enorme droogte, zondvloeden en ga  zo maar door. Het heeft een grote impact op mens en milieu. Onze (klein)kinderen zullen over twintig jaar ervaren dat hun dagelijkse leven vergeleken met nu op ongekende wijze is veranderd.  Niet alleen vanwege het klimaat zelf, maar ook vanwege de maatregelen, voorzieningen en beperkingen waarmee men dan te maken heeft.

Zo’n dertig, vijfendertig jaar geleden liepen de kerken wereldwijd nog warm voor het Conciliair Proces. Het ging om drie thema’s die als schakels met elkaar waren verbonden: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Respect voor het leven, sociale gerechtigheid voor ieder mens en verantwoord rentmeesterschap van moeder aarde werden gezien als opdracht die ieder mens van de scheppende God  had meegekregen. Met mij hadden velen het gevoel dat de Kerk (algemeen gesproken) soms profetisch sprak. Maar in deze tijd, nu de wereld soms (letterlijk) in brand staat, hoor ik vanuit de Kerk nauwelijks meer iets van dat profetisch geluid. Met profetisch geluid bedoel ik nadrukkelijk de stem van de tegenmacht die overheden, leiders, multinationals, machtigen en rijken tot de orde roept. Er zijn bescheiden uitzonderingen zoals De Groene Kerk (www.groenekerken.nl)  die een kerkelijk initiatief is om een tegenmacht te vormen en/of een duurzaam antwoord te geven op wat ons nu en later bedreigt. (Tip voor VDG Blokzijl?) Veel mensen houden zich tegenwoordig vaak bezig met het ongemak dat eventuele maatregelen met zich meebrengen. Die vrijheid hebben mensen natuurlijk! Maar ook de opdracht om het leven voor nu en later te beschermen c.q. mogelijk te maken. De Kerk stond in het verleden midden in de samenleving met kritische geluiden, inspirerende oplossingen en bevlogen visioenen. Daartoe voelde de Kerk zich geroepen door het geloof in de God die zij door Jezus had leren kennen. Mensen kregen hoop, moed en kracht om grote crisissen te overwinnen, dromen te delen en het onmogelijke waar te maken. M.a.w. de Kerk kan nog veel te betekenen hebben voor de wereld van vandaag en morgen. Maar dan moet er ook binnen de Kerk iets gaan veranderen. Heel simpel gezegd: mensen moeten in bewegingen komen om mensen in beweging te brengen, want kerkenwerk is mensenwerk.

Ds. Andries H. Bakker

Diensten en andere activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode:

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf
4-7-2021 t Lam Ontmoet Kindervoorstelling: Uitbreken! Door Theatergroep Dolle Maandag De Ploats 15:00
11-7-2021 Dienst Ds Tom Rijken Vermaning ‘t Lam 10:15
12-9-2021 Dienst Zr. Bertha Groen-Mol Vermaning ‘t Lam 10:15

(On-line) kerkdiensten

Op zondag 11 juli is er weer een dienst in ’t Lam. Voorganger is Ds Tom Rijken, Janny Bennen-Stakelbeek bespeelt het orgel. Eerder opgenomen kerkdiensten in ’t Lam ziet u op deze link. Op het youtube kanaal van de ADS vindt U opgenomen diensten uit verschillende doopsgezinde gemeente in Nederland. De Protestantse Gemeente Blokzijl eo zendt wekelijks haar kerkdienst uit via www.kerkdienstgemist.nl

Opening seizoen

We hebben de afsluiting van een seizoen een aantal malen gevierd met een gezamenlijke maaltijd met leden, vrienden en vrijwilligers van ’t Lam. Dit keer lukte dat niet in juni met het oog op corona. We gaan, als alles goed gaat, deze keer bij de opening van het seizoen 2021/22 op 9 september een gemeenschappelijke maaltijd organiseren in ‘t Lam. Meer details volgen in de volgende nieuwsbrief

Ringdag 3 oktober 2021.

Op 3 oktober 2021 hoopt de Ring Zwolle haar Broederschapsdag te houden. We gaan ervan uit dat het corona proef gehouden kan worden. De organisatie ligt dit jaar bij de doopsgezinde gemeente Steenwijk. De ringdag wordt gehouden in het Museum de Proefkolonie, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord. In dit museum wordt het verhaal verteld van de Koloniën van Weldadigheid en het staat op de nominatielijst voor UNESCO Werelderfgoed”.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30-10.00     Inloop met koffie/thee

10.00-10.30   Korte dienst o.l.v. ds. van Hiele en zr. B. Groen

10.30-11.00   Inleidende presentatie door medewerker van het museum

11.00-12.00   Groep a= bezoekt het museum

Groep b= tramrit door de koloniën

12.00-13.00   Groep a= tramrit door de koloniën

Groep b=bezoekt het museum

13.00           Gezamenlijke lunch

14.00           Sluiting

Voor de kinderen is er, naast het bezoek aan het museum en de tramrit, een speciaal programma met speurtocht en bezoek aan koloniehuisje. De kosten bedragen €12,50 p.p., kinderen: gratis.

Wij verzoeken u voor 15 september op te geven voor deelname bij Janneke Bakker. Voor wie dat wil kunnen we ook gezamenlijk rijden, informatie bij Janneke Bakker (tel 06 122 531 90) of per mail jannekekikstra@planet.n.

Expositie in ’t Lam

Deze zomer keert de 3 weken durende expositie in augustus terug naar ’t Lam. Alie de Boer en enkele collega’s tonen dan hun werk. De zomer expositie begint op zaterdag 31 juli en duurt tot 15 augustus. In ’t Lam ligt er dan voor alle bezoekers en belangstellenden ook informatie over de doopsgezinde gemeente Blokzijl, de activiteiten van t Lam Ontmoet en het kerkgebouw ’t Lam.

De toekomst van onze gemeente

Andries Bakker en Heike van Blom hebben mooie en inspirerende gesprekken gevoerd met alle leden en vrienden over de toekomst van onze doopsgezinde gemeente. Er is nog veel vertrouwen in een levende gemeente, ook al zien we dat we nog maar met een kleine groep zijn. Na de zomer gaan we hier verder met elkaar over praten.

’t Lam Ontmoet

We kijken er erg naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Op 4 juli is er nog de kindervoorstelling “Uitbreken”. Inmiddels is de commissie ’t Lam Ontmoet druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen!!! In de volgende editie hopen we het programma te kunnen publiceren. Voor meer informatie kunt U terecht bij karin@karinklomp.nl

 Nieuws van de kerkenraad

De jaarrekening 2020 ligt bij de accountant, in het najaar hopen we de leden vergadering te houden. Op de Open Monumentendag (11 september ) is ’t Lam geopend voor belangstellenden.

Informatie

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad, Janneke Bakker