1 Item

t Lam ontmoet… zangtheatergroep Sjeu

DEZE VOORSTELLING IS UITVERKOCHT

Oorlog. Sommigen zoeken het op om er te vechten of de vrede te bewaren; anderen vluchten er vandaan. Weer anderen blijven ‘thuis’ met angst in het hart: familie van soldaten, vluchtelingen en strijders.

’t Is oorlog, ’t staat in de krant is de titel van de nieuwe en actuele voorstelling van zangtheatergroep Sjeu. Een voorstelling over lief en leed in oorlogstijden. We volgen een jonge vrouw en haar geliefde soldaat die elkaar brieven schrijven en hun ervaringen delen, thuis en aan het oorlogsfront.

Er worden liedjes gezongen van Dirk Witte, Toon Hermans, Harrie Jekkers, Bram Vermeulen, Bertolt Brecht en Jeroen van Merwijk. Verder lezen